Omschrijving van Boek

 Terug naar startpagina

 

Het Gemeentebestuur van ETTEN en LEUR over de jaren 1900- 1950.

 

Mijn echtgenote en ik hebben onderzoek gedaan naar mijn stamboom. Mijn vader, zijn broer, mijn opa, een broer van mijn opa en een neef van mijn vader zijn allen werkzaam geweest bij de Gemeente Etten-Leur. Mijn oom Frans van Meer is op 28 juli 1959 met een vrachtauto van de gemeente Etten en Leur verongelukt op de toenmalige onbewaakte overweg aan de Kattestraat te Etten. Hierbij waren nog 2 gemeentelijke werknemers als slachtoffer te betreuren t.w.: Johannes Oomen en Leonardus Lambregts.

 

Mijn vader had een aantal dingen bewaard over gemeentelijke aangelegenheden en had voor zijn overlijden in 1991 zijn levensverhaal uitgeschreven. Dit heeft in eerste instantie als bron gediend. Als stamboomonderzoeker ga je uit van vaststaande feiten. Wat zich echt achter de voordeur van het gemeentehuis had afgespeeld en over hoe bepaalde besluiten waren genomen. Hiervan was in de aanwezig lectuur niet veel over terug te vinden. Bij het zoeken naar bevestiging van gebeurtenissen bleek, dat het gemeentearchief voor een belangrijke bron van informatie kon zorgen. Het was ondergebracht bij het Regionaal Archief West-Brabant, welke nu is opgegaan in West-Brabants Archief.

 

Er is voor gekozen om de periode van 1900 tot en met 1950 in beeld te brengen. In sommige zaken is het jaartal niet altijd vastgehouden. Ik heb gezocht naar de besluitvorming in gemeenteraadsverslagen, briefwisseling met Gedeputeerde Staten, geheime/besloten gemeenteraadsvergaderingen en nog andere in het archief aanwezige bescheiden. Om een beter inzicht (o.a. discussiëren) te geven heb ik in een aantal gevallen het onderwerp voorzien van soms meerdere pagina’s tekst uit een gemeenteraadsverslag.

 

Ik heb een groot aantal gebeurtenissen teruggevonden. Er was sprake van werkeloosheid, armoede, slechte behuizing/hygiëne en oorlogen in de periode van 1900 t/m 1950. Het gemeentebestuur moest op al deze zaken inspelen. Het overgrote deel van de gemeenteraad was lid van R.K. Staatspartij (In 1935 11 van de 13 leden) en slechts 2 leden waren lid van S.D.A.P. De arbeidersbelangen waren onder vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Het beleid was gericht op zuinigheid en moest voldoen aan Katholieke beginselen. Het gemeentelijk personeelsbestand werd zo klein mogelijk gehouden en tegen een zo laag mogelijk salaris. Door de grote werkeloosheid in het einde van de jaren dertig was de jaarlijkse begroting niet meer positief te krijgen. Na het beëindigen van de oorlog in 1945 ontstond een geheel nieuwe situatie. Een inhaalslag moest plaatsvinden en er was sprake van “Groeistuipen”.

 

Het boek bestaat uit 44 onderwerpen, waarin onder andere aan bod komen: de levensomschrijving van de burgemeesters in deze periode, de gemeentelijke financiën, armoede, krotwoningen en woningschaarste, gemeentelijk gas- en elektriciteitsbedrijf, aanleggen van drinkwaterleiding, uitbreidingsplannen, de oorlog 1940 – 1945, het gemeentelijk personeelsbestand, de Leurse haven, verbreding Oude Bredaseweg en nog andere zaken.

 

De gemeente was verdeeld in wijken en nummers. Deze zijn vermeld in de onderwerpen. In 1947 is begonnen met het geven van de huidige straatnamen. Het veelvuldig vermelden van de naam van de gemeente als “Etten en Leur” is geen vergissing of schrijffout. De naam “Etten c.a.” (Cum Annexis) was ook in gebruik. Op 1 januari 1968 is de naam veranderd in de huidige schrijfwijze “Etten-Leur”.

 

De inhoud van het boek is om de kostprijs zo laag mogelijk te laten geheel in zwart-wit uitgevoerd. Ook een overweging was, dat in deze periode geen sprake was van documenten in kleur. Het boek is te koop voor 10 euro (excl. verzendkosten). Het is te bestellen via mijn email adres: inevanmeer@gmail.com